Bodemadvies

BKK advies heeft al meer dan 10 jaar ervaring op het gebied van bodemadvies. Als onafhankelijk adviesbureau zoeken wij alles tot in de bodem uit. Letterlijk! Onze adviezen baseren wij op grondig onderzoek en de resultaten worden in heldere taal gecommuniceerd. Door de jarenlange ervaring en een gedegen kennis op het gebied van bodemonderzoek en bodemsanering hebben wij een goed inzicht in alle ontwikkelingen op dit gebied.  

BKK advies was daarnaast het eerste bedrijf in Nederland dat de beschikking had over een XRF-analyser. Een apparaat waarmee eenvoudig en snel zware metalen in de bodem gemeten kunnen worden. 

Doordat onze deskundigen op verschillende vlakken gespecialiseerd zijn kunnen wij projecten van begin tot eind uitvoeren.  Mocht het nodig zijn dan kunnen wij gebruik maken van een uitgebreid netwerk van specialisten. Onze geïntegreerde dienstverlening resulteert in een efficiënte werkwijze en daardoor een kostenvoordeel voor de opdrachtgever. 
FJ Design