AP04-keuring (partijkeuring)

Voor het toepassen van partijen grond en  niet vormgegeven bouwstoffen (puin-/menggranulaat, gravel etc.) dienen partijkeuringen conform het Besluit bodemkwaliteit plaats te vinden.
De resultaten van de zogenaamde partijkeuringen geven informatie over de toepassings- en hergebruiksmogelijkheden.
BKK begeleidt en adviseert de opdrachtgevers over de uitvoering van de partijkeuringen en indien nodig over de afvoer en afzet van de partijen grond of niet vormgegeven bouwstoffen.

FJ Design