Bodemonderzoek

Een bodemonderzoek begint met een verkennend bodemonderzoek. Doormiddel van dit onderzoek
bepalen we de algemene grondkwaliteit. Hieruit vloeit
een eerstelijns bodemadvies.
Wanneer in het verkennend bodemonderzoek een verontreiniging wordt aangetroffen voeren we een nader bodemonderzoek uit. Hierbij wordt de verontreiniging ingekaderd en verder in beeld gebracht. We verschaffen hiermee duidelijkheid over de omvang (m³) en ernst van
de verontreiniging. 

In bijna alle gevallen voeren we fysiek onderzoek uit. Hiervoor heeft BKK de volledige kennis en technieken in huis. Uit deze onderzoeken volgt een helder verwoord advies, duidelijk beschreven in een rapportage. 

 

Wanneer kan een bodemonderzoek van belang zijn?

  • bij nieuwbouw, verbouw of aanbouw;
  • bij verkoop of aankoop;
  • bij huur of verhuur van onroerend goed;
  • bij een voorschrift van bevoegd gezag; 
  • bij bestemmingsplanwijzigingen;
  • in het kader van de Wet bodembescherming;
  • bij inkadering van eerder geconstateerde verontreiniging;
  • bij calamiteiten.

 
FJ Design