Bodemsanering

BKK advies kan adviseren en begeleiden in het kader van bodemsaneringen. Wij ontzorgen u voor het volledige traject vanaf de onderzoeksfase tot en met de uitvoering van een eventuele bodemsanering. Hierin spelen vaak meerdere factoren een belangrijke rol en is maatwerk
voor ons en zeker voor de klant erg belangrijk. We wegen hierbij de risico’s af voor het milieu en de toekomstige plannen tegen de te maken saneringskosten.

 

Saneringsonderzoek- en plan

Om een nieuwe ontwikkeling mogelijk te maken bij een sterke bodemverontreiniging, wordt een BUS-melding of een saneringsplan opgesteld. Op basis van een saneringsonderzoek wordt een saneringsvariant gekozen die past bij de locatie en het toekomstig gebruik van deze locatie. In een saneringsplan (of een melding) wordt deze variant verder uitgewerkt en vormt daarmee de basis voor de daadwerkelijke uitvoering van de sanering. Op basis van deze gegevens stellen we een kostenraming op voor de gehele sanering.

Begeleiden van bodemsaneringen
BKK advies heeft de benodigde certificaten om saneringen milieukundig te mogen begeleiden. Deze begeleiding kan bestaan uit de zogenaamde processturing  en de verificatie. Maar ook op het gebied van directievoering hebben wij ruimschoots ervaring opgedaan waarbij we namens de opdrachtgever de regie voeren over (grotere) saneringen.

FJ Design