Bouwadvies

BKK Bouwadvies is gespecialiseerd op het gebied van asbestinventarisaties in, op en aan gebouwen. Een asbestinventarisatie is  om na te gaan of en zo ja in welke mate asbest aanwezig is in een gebouw. De inventarisatie is een verplichting bij verbouwingen en sloopwerkzaamheden aan gebouwen van voor 1994.
BKK Bouwadvies is gecertificeerd volgens de SC-540.

Naast de asbestinventarisaties kunnen wij u ook van dienst zijn op de volgende gebieden:
  • aanvragen sloopvergunningen;
  • adviseren van bouwkundige werkzaamheden;
  • bouwkundig tekenwerk;
  • opstellen bouwkostenramingen incl. grondwerkzaamheden;
  • begeleiden van bouwkundige werkzaamheden.
FJ Design