Certificaten

BRL SIKB 1000

Met de toepassingsprotocollen:
» VKB protocol 1001 :
Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie

» VKB protocol 1002 : Monsterneming voor partijkeuringen niet-vormgegeven bouwstoffenBRL SIKB 2000

Met de toepassingsprotocollen:
» VKB protocol 2001 :
Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen

» VKB protocol 2002 :
Het nemen van grondwatermonsters

» VKB protocol 2018 :Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in de bodemBRL SIKB 6000

» VKB protocol 6001 :Milieukundige begeleiding en evaluatie van landbodemsaneringen met conventionele methodenAequor Erkend Leerbedrijf

Aequor is het kennis- en communicatiecentrum voor voedsel en leefomgeving. Aequor beweegt zicht op het grensvlak van het groene bedrijfsleven en het onderwijs. De praktische vorming van de toekomstige medewerkers en ondernemers vindt plaats op leerbedrijven die door Aequor zijn erkend.ISO 9001:2008

ISO 9001:2008 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. ISO 9001 is wereldwijd de meest erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement.SC-540

Certificatieschema voor de inventarisatie van aanwezige asbest, asbesthoudende producten en asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen in een bouwwerk of object voorafgaand aan:

- het geheel of gedeeltelijk afbreken van bouwwerken en/of objecten;
- het verwijderen van asbest;
- het opruimen van asbest na een incident

Vast te leggen in een asbestinventarisatierapport inclusief risicoklassificaties.FJ Design