Veiligheid

BKK Advies heeft de beschikking over een Hogere VeiligheidsKundige (HVK-er).

De HVK-er draagt zorg voor toezicht, controle en advies op het gebied van arbeids- en procesveiligheid.
De werkzaamheden van de HVK-er bestaan o.a. uit:
  • opstellen en / of controleren van veiligheids en gezondheidsplannen (V&G);
  • opstellen en / of controleren RI&E's;
  • verzorgen van toolboxmeetings (start-werkbesprekingen) bij risicovolle werkzaamheden;
  • verzorgen van arbo gerelateerde cursussen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze HVK-er, de heer Peter Roumen.
 
FJ Design