Verhuur: Schudzeef

Schudzeef ten behoeve van asbestonderzoek, waarbij eenvoudig de grove fractie van de fijne fractie wordt gescheiden, met name ideaal bij proefsleuven.
terug
FJ Design