Verhuur: XRF

Met de XRF-analyser meet je direct de aanwezigheid van zware metalen in de bodem. Het handzame röntgenapparaat heeft een nauwkeurigheid die vergelijkbaar is met laboratoriumresultaten. Met deze ‘on-site’ meetmethode kunnen bodemonderzoeken en bodemsaneringen sneller en efficiënter worden uitgevoerd.

Met behulp van de XRF-analyser kan een breed scala aan aanwezige zware metalen op locatie gemeten worden. De metingen zijn direct afleesbaar. Door de XRF methode wordt veel geld en tijd bespaard omdat bij (nadere) bodemonderzoeken en bij bodemsaneringen tussenanalyses door het laboratorium niet nodig zijn. Eindcontrole middels laboratoriumanalyse blijft noodzakelijk.


terug
FJ Design